Varför får man mardrömmar?

Återkommande och obehagliga mardrömmar Alla har vi någon gång vaknat med ett ryck, skräckslagna medan hjärtat slår kullerbyttor i bröstet. Detta är helt normalt, men för en del blir mardrömmarna traumatiska eller ständigt återkommande, och gör det svårt att somna, eller att sova. Mer än 20% drömmer mardrömmar minst en gång per månad och så […]

Varför? Vem drabbas? Tecken och symtom

Återkommande och obehagliga mardrömmar

Alla har vi någon gång vaknat med ett ryck, skräckslagna medan hjärtat slår kullerbyttor i bröstet. Detta är helt normalt, men för en del blir mardrömmarna traumatiska eller ständigt återkommande, och gör det svårt att somna, eller att sova.

Mer än 20% drömmer mardrömmar minst en gång per månad och så mycket som 4-8% drömmer mardrömmar en, eller flera gånger per vecka.

Varför drömmer vi mardrömmar?

Att drömma är ett sätt för hjärnan att bearbeta och öva på vad den varit med om under dagen, och även längre tillbaka i tiden. Lever man med stress eller ångest och tänker på hur man ska klara av någonting, kan hjärnan fortsätta att öva och bearbeta detta även under sömnen. Då skräddarsyr hjärnan en dröm åt en, där man behöver klara sig undan olika skrämmande, förvirrande eller äckliga situationer. 

Det är även vanligt att mardrömmarna kan framkalla skuldkänslor, ånger eller andra känslor man bär på. Mardrömmarna är alltså oftast en spegling av ens inre känsloliv, där man övar eller bearbetar de svårigheter hjärnan tror att man varit med om, upplever just nu, eller kommer att utsättas för.

Mardrömmarna kan också vara ett tecken på sjukdom, och personer som mår psykiskt dåligt, har feber, eller vissa sjukdomar som hjärt- kärlsjukdomar eller covid-19 har mardrömmar mycket oftare än genomsnittet.

Nightmare disorder (mardrömsstörning)

Hos vissa med återkommande eller väldigt obehagliga mardrömmar, kan mardrömmarna skapa ett problem där sömnen blir känslomässigt negativt laddad. Då kan mardrömmarna och den dåliga sömnen skapa en ond cirkel, där man får mindre energi under dagarna, vilket i sin tur leder till ytterligare stress och ångest, och ännu fler mardrömmar.

Leder mardrömmarna till försämrad sömn, svårigheter att sova eller ökad trötthet, stress eller ångest medan man är vaken, kan det vara bra att göra någonting åt det. Oftast kan mardrömmarna vara ett tecken på en inre oro, som det kan vara skönt att prata om.

Alkohol, läkemedel och abstinens kan ge mardrömmar

Förutom ångest, stress och en inre oro kan vissa läkemedel förändra vad vi drömmer om och hur ofta vi drömmar. Detta gäller också vid abstinens eller användande av cigaretter, alkohol och andra typer av centralstimulerande medel eller droger, speciellt timmarna innan läggdags.

Drömmar är viktiga

I experiment där man hindrat kroppen att drömma, drabbades försökspersonerna av psykiska symtom som ångest och även i vissa fall psykos. Drömmandet tycks därför vara en grundläggande och viktig del i hur vi som människor fungerar. I vissa studier har man dessutom sett ett samband mellan kreativitet och hur ofta någon drömmer.

Mardrömmarna kommer oftast i slutet av sömnen

Mardrömmar uppstår oftast i mitten eller i slutet av sömnen under något som kallas för REM-sömnen. Varje natt går vi igenom ungefär fyra till fem perioder av REM-sömn där risken för mardrömmar ökar ju närmre morgonen man kommer. Detta beror på att kroppen förbereds för att vakna, och sätter igång sitt stressystem.

Kan man själv påverka vad man drömmer?

Ja, man kan absolut påverka vad man drömmer, till viss del. Jobbar man med sin självkänsla, mediterar och mår bra, är det mindre sannolikt att man kommer drömma en mardröm än för någon som är mer stressad, lider av sömnbrist eller har ångest. 

På samma sätt spelar det roll vad man gör under dagen. Har man ett nytt repetitivt jobb, är det inte ovanligt att man drömmer om detta, och på samma sätt kan man drömma om specifika personer, om dom finns i våra tankar under dagen, eller precis när vi ska sova. 

Jag drömmer aldrig, är det något fel på mig?

Vissa människor säger sig aldrig drömma, men vad det i själva verket betyder är att oftast att de inte kommer ihåg sina drömmar. Hela 25% av alla vuxna säger sig inte drömt någon mardröm alls det senaste året.

Källor:

https://www.psykologiguiden.se/fragor-och-svar/svarsbanken/?ID=19210&Q=Hur+blir+jag+kvitt+mina+mardr%C3%B6mmar+som+inneh%C3%A5ller+grovt+v%C3%A5ld%3F
https://www.psykologiguiden.se/fragor-och-svar/svarsbanken/?ID=662&Q=Problem%20med%20mardr%F6mmar
https://svenska.yle.fi/artikel/2019/10/27/att-bli-kvitt-mardrommen-ingen-ouppnaelig-drom-i-vaket-tillstand-kan-vi-lara-oss
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/nightmare-disorder/symptoms-causes/syc-20353515
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6850667/
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/intensiva-mardrommar-vanliga-hos-covid-19-patienter-i-respirator