Vem får mardrömmar?

Varför drömmer vissa mardrömmar oftare än andra? Kvinnor i 30-årsåldern drömmer mardrömmar tre gånger oftare än män i samma ålder, men blir mer och mer lika ju äldre man blir. Även en negativ självbild, traumatiska händelser, stress och ångest kan öka risken att få mer obehagliga eller mer frekventa mardrömmar. På senare tid har man […]

Varför drömmer vissa mardrömmar oftare än andra?

Kvinnor i 30-årsåldern drömmer mardrömmar tre gånger oftare än män i samma ålder, men blir mer och mer lika ju äldre man blir. Även en negativ självbild, traumatiska händelser, stress och ångest kan öka risken att få mer obehagliga eller mer frekventa mardrömmar.

På senare tid har man även kommit fram till att vissa fysiska sjukdomar och tillstånd ger ökade mardrömmar, och även vissa specifika mardrömmar.

Skillnader på mardrömmar mellan könen

Kvinnor drömmar mardrömmar betydligt oftare än män gör (innan klimakteriet). Detta tros ha flera anledningar som bland annat högre hormonella svängningar som menstruation och PMS. Kvinnor har också mer ångest och depressioner än vad män har.

Kvinnor som fryser eller svettas under natten drömmer också fler mardrömmar än kvinnor som har samma temperatur hela natten. Även detta tros kunna förklaras av hormonsvängningarna.

Mardrömmar kan spegla ens psykiskt mående och självkänsla

Obehagliga eller frekventa mardrömmar kan vara ett tecken på att man inte mår bra psykiskt. I en studie med personer som försökt begå självmord, svarade var tredje person att de ofta eller mycket ofta drömmer mardrömmar. Två månader senare, hade de som fortfarande drömde mardrömmar fem gånger så hög risk att göra ett självmordsförsök än de som hade slutat drömma mardrömmar.

Man har också sett ett samband mellan en otrygg anknytning, negativ självkänsla, ångest och stress och ökade mardrömmar. Sjuksköterskor som jobbar under hög stress och mår psykiskt sämre än normalbefolkningen, drömmer också fler mardrömmar än genomsnittet.

Mardrömmar kan vara tecken på fysiska sjukdomar och tillstånd

Enligt en studie i Swansea 2011 visade det sig att patienter med sömnapné (små andningsuppehåll som minskar syretransporten till hjärnan) hade betydligt fler mardrömmar än genomsnittsbefolkningen. Man såg också att de med värst andningsuppehåll drömde de värsta mardrömmarna. Efter behandling försvann mardrömmarna hos 91% av patienterna. 

I en annan svensk studie från 2003 såg man en stark koppling mellan frekventa mardrömmar hos äldre personer och oregelbundna hjärtslag och bröstsmärtor.

Det finns också forskning kring falldrömmar, när man vaknar upp med ett ryck som att man plötsligt faller, där dessa typer av drömmar visat sig vara mycket vanliga hos personer med blodtrycksförändringar eller blodsockerfall. 

Hur man lever sitt liv påverkar sömnen och mardrömsfrekvensen

Om man dricker alkohol, röker, är stillasittande, sover dåligt (eller vid olika tider), är överviktig, stressar eller äter mycket socker eller snabbmat ökar risken för att drabbas av mardrömmar (och även andra psykiska och fysiska sjukdomar).

Även vissa mediciner kan ge ökad risk för extra obehagliga eller mer frekventa mardrömmar.

Är mardrömmar alltid ett tecken på att man mår dåligt?

Nej, mardrömmar är inte alltid ett tecken på sjukdom eller dåligt psykiskt mående. I livet går både kroppen och en själv som person, igenom olika faser där hjärnan ibland “spelar upp” extra många mardrömmar för en.

Fungerar drömtydning?

Nej, klassisk drömtydning är bara en gissningslek som inte har några som helst belägg eller forskning bakom sig. Däremot går det till viss del att tyda mardrömmarna, på så sätt att man kan se att en stor andel med särskilda drömmar, lider av en viss typ av ångest, eller är drabbade av en särskild typ av fysisk sjukdom. Men detta är något som man får hjälp med hos läkaren, eller som man själv redan vet om (och kanske även tänker mycket på under dagarna).

Källor:

https://www.forskning.se/2016/02/01/jakten-pa-drommarnas-betydelse/
https://svenska.yle.fi/artikel/2019/10/27/att-bli-kvitt-mardrommen-ingen-ouppnaelig-drom-i-vaket-tillstand-kan-vi-lara-oss
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6850667/
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/intensiva-mardrommar-vanliga-hos-covid-19-patienter-i-respirator
https://www.vardfokus.se/nyheter/mardrommar-kan-varatecken-pa-suicidalt-beteende/
https://lakartidningen.se/klinik-och-vetenskap-1/artiklar-1/klinisk-oversikt/2013/09/ungas-somn-ofta-en-fraga-om-livsstil-men-inte-alltid/
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/nightmare-disorder/symptoms-causes/syc-20353515